BİLGİ TALEP FORMU
 
 
 
 
 
 
   Kampanyalarımızdan Telefon, Sms ve
Mail yoluyla haberdar olmak istiyorum
 
Güvenlik işlemi
İşlem:  
Cevap:  
 
Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.

GİZLİLİK

İnternet sitemizin bazı bölümlerinde isim, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel iletişim bilgilerinin yazılması gereken formlar bulunmaktadır. Şirketimiz, ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı göstermekte olup, paylaşılan veriler kanuni zorunluluklar dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

Müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin şahsi bilgilerini (adres, telefon, faks, e-posta adresi vb.) Şirketimiz ile paylaşmaları halinde söz konusu bilgiler sadece kampanya, tanıtım, duyuru, değişiklik, bilgilendirme iletileri göndermek için kullanılacak ve yasal zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.